Rendszerüzenet

Angol

Óvodánkban két csoportban tartunk játékos angol nyelvi foglalkozást a gyerekeknek. A középsős és a nagycsoportos gyerekek heti egy alakalommal két óvodapedagógus vezetésével 10-13 fős csoportokban ismerkedhetnek meg az angol nyelvvel. A tevékenységet vidám, játékos élményként élik meg a gyerekek, s ezáltal sajátítják el az angol nyelvet. A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve sok-sok énekkel, mondókával, mozgással, játékos feladatokkal színesítjük a tevékenységeket. A megismert kifejezések, párbeszédek, köszönések gyorsan rögzülnek és a későbbi nyelvtanulás folyamán hasznossá válnak. Az angol nyelvvel, kultúrával való ismerkedés nyitottabbá, érdeklődőbbé teszi a gyerekeket.  A kommunikációs gyakorlatok segítségével szókincsük fokozatosan gyarapszik, önbizalmuk nő.