Rendszerüzenet

Halacska csoport

Halacska csoport bemutatkozása

„Isten a mi oltalmunk” (Zsoltárok könyve 62,9)Az idei nevelési évet 29 kisgyermekkel kezdtük meg. Ebből 6 gyermek az elballagott Szivárvány csoportból maradt az óvodában. Iskolába készülő nagycsoportosok vagyunk, akik negyedik éve járnak óvodába. Fontos feladatunk a nevelési év során az új gyermekek befogadása, baráti kapcsolatok kialakítása, szeretetteljes barátságos légkör folyamatos biztosítása. Igyekszünk minél több élményszerző kirándulást, alkalmat szervezni a gyermekek számára, ahol tapasztalás útján a képességfejlesztési célok megvalósulnak és az iskolára való sikeres felkészítés is. A gyermekek nyitottak az új ismeretek feldolgozására, érdeklődőek az őket körülvevő teremtett világ értékeinek befogadására. A szabadjáték feltételei biztosítottak, melynek keretein belül a gyermekek kreatívan tevékenykednek. Az óvodában működő tehetségcsoportok foglalkozásain maximális létszámmal vesznek részt.  Szívesen kapcsolódnak be a kezdeményezésekbe, alkotnak, énekelnek, báboznak. Hála telt szívvel tapasztaljuk, hogy a napi áhítatok alkalmain, a gyermekek hálát adnak a teremtett világ szépségeiért, imádkoznak családtagjaikért, egymásért, az óvodáért. Legyen ezért is „egyedül Istené a dicsőség”.

A csoport munkatársai:

  • Tönkő Mónika óvodapedagógus
  • Baloghné Tóth Beatrix óvodapedagógus
  • Szabó Juliánna pedagógiai munkát segítő dajka