Óvodánk református keresztyén jellegéből természetesen adódik a kapcsolat a Baltazár Dezső Református Általános Iskolával. Az óvodánkban megkezdett intézményes keresztyénnevelés a gyerekek többsége számára ebben az iskolában folytatódik tovább.


A kapcsolattartás formái:

- Nagycsoportosaink élményszerző látogatását ebbe az iskolába szervezzük.
- Az iskola leendő elsős tanítóinak lehetőséget adunk arra, hogy az óvodába bejöjjenek megismerkedni leendő elsőseikkel, szülői értekezleten tájékoztatták a szülőket.
- Volt óvodásaink meglátogatása az iskolában.
- Az iskola igazgatója és az óvodavezető szükség szerint kapcsolatot tart.
- Tájékoztató anyagainkat kölcsönösen eljuttatjuk a családokhoz.

Nyitottak vagyunk a város többi iskolája felé is, különösen, ha a szülőkben igény merül fel más iskola megismerésére az iskolaválasztás idején. (különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekeinkre.)